Kontakt

Henning Berntsen, Daglig leder.

Tlf: 934 34 225

Per Arne Bakke, Murer.

Tlf: 900 55 408

Sverre Sunde, Murer

Tlf: 986 08 734

Mail: post@bbmurogvarme.no eller h.berntsen@online.no

Legg igjen en kommentar